Obrzeża trawnikowe Gutta border

Obrzeża służą do kształtowania powierzchni ozdobnych jak i użytkowych wokół domu. Różne wysokości borderów posiadają swoje przeznaczenie i zastosowanie.

image002

OPIS PRODUKTU

Obrzeża służą do kształtowania powierzchni ozdobnych jak i użytkowych wokół domu. Różne wysokości borderów posiadają swoje przeznaczenie i zastosowanie.

 

Zalety
 • korzystne cenowo
 • trwałość min 10 lat
 • odporność na warunki atmosferyczne
 • różnorodność rozmiarów i kolorystyki
 • łatwość układania
 • swoboda dekoracji ogrodu
 • niewidoczne po montażu
Zastosowanie
 • Wyznaczanie granic alejek, chodników, krat parkingowych i zieleni
 • separator kruszywa, trawników, kory
 • opaska ozdobna lub pielęgnacyjna
 • idealny do “ukrywania” węży ogrodowych
 • … i Państwa pomysły

 

1. Gutta border 45 (wys. 45mm x szer. 78mm x dł. 1025mm)

 • Kolory: czarny, zielony, jasny brąz, ciemny brąz
 • żwir, grys, trawnik, kora
 • krata trawnikowa wys. 4cm
 • kostka brukowa wys. 6cm
 • granit wys. 6cm

 

2. Gutta border 58 (wys. 58mm x szer. 78mm x dł. 1025mm)

 • Kolory: czarny
 • kostka brukowa wys. 8cm
 • granit wys. 8cm
 • żwir, grys, trawnik, kora

 

3. Gutta border 78 (wys. 78mm x szer. 78mm x dł. 1025mm)

 • Kolory: czarny
 • kostka brukowa wys. 10cm
 • granit wys. 8cm
 • kamień polny
 • żwir, grys, trawnik, kora

Materiał

Obrzeża gutta border wykonane w 100% z tworzyw pochodzących z recyklingu i są w pełni przetwarzalne.

 

Montaż

Każde obrzeże wyposażone jest w 6 kieszeni montażowych. Aplikacja do gruntu lub chudego betonu odbywa się przy użyciu kotew. Do elementów prostolinijnych wystarczy użycie 3-4 szt. kotew. Łuki wymagają natomiast zastosowania 6 szt. kotew. Celem uzyskania “krzywych” przecinamy dolne półki borderów i kształtujemy je dowolnie do pełnego okręgu włącznie. Łączenie wzdłużne borderów odbywa się wsunięcie w zamki elementów sąsiadujących.
Narzędzia: młotek, nożyce

Rysunek 1. Szkic układu warstwowego nawierzchni z kratką drogową GUTTAGARDEN
a) wypełnienie trawą,
b) wypełnienie kruszywem.

2. Przygotowanie podłoża
Zanim nasz produkt zostanie ułożony na podstawie specyfikacji dostępnej w projekcie technicznym, zweryfikować należy prawidłowość:
– podłoża naturalnego – zagęszczenia i przygotowania,
– warstwy nośnej – jej przygotowania w zgodzie z wykorzystywaną technologią,
– podłoża trawnika,
– obrzeża lub krawężnika – ich odpowiedniego wbudowania.
Przydatność oraz zagęszczenie występującego w danym miejscu podłoża naturalnego ustalane są na podstawie PN-88/B-04481. Zależnie od wybranej technologii związanej z przeznaczeniem kraty trawnikowej GUTTAGARDEN odmienna jest także kontrola jakości wybranych kruszyw oraz warstwy nośnej. Jeśli dla warstwy nośnej wykorzystano tłuczeń kamienny, zastosowanie mają wymagania normy PN-84/S-96023, a w przypadku kruszyw łamanych (technologia stabilizacji mechanicznej) – norma PN-S-06102:1997.
Podczas montażu zaleca się wykorzystanie specjalnych geowłóknin filtracyjno-separacyjnych Guttatex. Eliminują one ryzyko przemieszania się poszczególnych warstw podłoża a także zwiększają szybkość konsolidacji gruntów usprawniając odfiltrowanie wody. Jest to wyjątkowo ważne podczas budowy dojazdów, dróg tymczasowych i stałych, leśnych, boisk, parkingów, wałów czy też nasypów.
Decydując się na wykorzystanie obrzeża lub krawężnika powinno się także zweryfikować jego oparcie na warstwie nośnej.

3. Przygotowanie podłoża
Podłoże trawnika (grubość 0,08 m – 0,10 m) jest przygotowywane jeśli mieszanina obsiewu ma następujący skład:
– piasek (0,5-0,6 mm) – 60 do 80% v/v,
– gleba rodzima bądź ziemia kompostowa – 15 do 35% v/v,
– torf ogrodniczy – 4 do 5% v/v.

4. Montaż kratki drogowej
Produkt GUTTAGARDEN układany jest na warstwie przygotowanego podłoża zgodnie z przygotowanym projektem technicznym. Po ułożeniu może on zostać zasypany ziemią oraz obsiany lub też wypełniony przez trawę z rolki.

5. Wypełnienie
W zależności od przeznaczenia oraz potrzeb jako wypełnienie wykorzystuje się zarówno trawę, jak i kruszywo.

5.1 Wypełnienie trawą
Zasypując komory naszej kraty ziemią ogrodową należy uwzględnić jej naturalną konsolidację w czasie, przy czym proces ten jest wspierany przez równomierne zraszanie powierzchni. Ostatecznie poziom ziemi powinien znajdować się 5 mm pod górną krawędzią kraty. Sianie powinno odbywać się zgodnie z instrukcjami producenta nasion, natomiast istnieje także możliwość ich wcześniejszego wymieszania z ziemią i wypełnienia komór (przy glebie lekkiej). Należy również pamiętać, aby podczas okresu najlepszego wzrostu regularnie ją podlewać i ograniczyć czas parkowania pojazdów.
W przypadku wykorzystania możliwości wwałowania z rolki należy odczekać ok. 3-4 tygodni, podczas których trawa się zakorzenia.
O tak zasianą trawę należy w późniejszym czasie dbać w dokładnie taki sam sposób, jak w przypadku trawników, które podlegają intensywnemu użytkowaniu, co obejmuje regularne podlewanie, nawożenie i inne prace pielęgnacyjne.

5.2 Wypełnienie kruszywem
Krata trawnikowa GUTTAGARDEN może zostać wypełniona grysem frakcji 4/6,3 mm wg PN-B-11112:1996. Możliwe jest także zastosowanie innego wypełnienia odpowiadającego przygotowanemu projektowi technicznemu. Po konsolidacji wykorzystanego kruszywa, jego powierzchnia powinna się znajdować 5 mm poniżej poziomu górnej krawędzi kraty.

AKCESORIA

Kotwa montażowa czarna.
Dł. 250mm

MATERIAŁY DO POBRANIA