Kratka trawnikowa Guttagarden

Oferowana przez nas kratka trawnikowa (parkingowa) służy do wzmacniania, powiększania terenów trawiastych, tworzenia powierzchni „biologicznie aktywnych”, ale również budowy miejsc parkingowych, dróg dojazdowych, ścieżek spacerowych, stabilizowania gruntu, itp. Nowoczesna konstrukcja kratki sprawia, że jest ona wyjątkowo lekka a jednocześnie odporna na obciążenia mechaniczne. Jej zastosowanie korzystnie wpływa także na utrzymanie terenów trawiastych. Chroni ich powierzchnię przed uszkodzeniem (ciągi komunikacyjne). Ponadto konstrukcja w postaci „plastra miodu” tworzy rezerwuary dla wody deszczowej, a to poprawia nawodnienie terenu i chroni trawę przed szybkim przesuszeniem. Kratka trawnikowa GUTTAGARDEN posiada aprobatę Instytutu Budowy Dróg i Mostów nr AT/2009-03-2454/1.

OPIS PRODUKTU

Zalety
 • ogromna drożność – woda deszczowa jest błyskawicznie odprowadzana
 • odporność na nacisk – do 150t/m2
 • znakomita stabilizacja kratki trawnikowej w gruncie – dzięki specjalnym wypustom
 • świetne wzmocnienie zboczy lub nasypów – korzenie przebijają się przez komory
 • niewielka waga
 • szybka instalacja
 • odporność na działanie promieni słonecznych
Zastosowanie
 • parkingi
 • wjazd do garażu, podjazdy
 • ścieżki w parkach
 • przestrzeń wydzielona dla przyczep samochodowych
 • miejsca czynne biologicznie
 • zabezpieczenie okolic drzew znajdujących się przy chodnikach
 • wzmocnienie brzegów rowów odwadniających
 • zapobieżenie erozji skarp
 • kreowanie terenów zielonych etc.

Materiał

Podczas produkcji kratki trawnikowej GUTTAGARDEN wykorzystuje się metodę wtryskową. Stosowany w niej regenerat polietylenu HDPE, pochodzący z odzysku tworzyw sztucznych, wyróżnia się bardzo dużą gęstością, przy czym gotowy produkt może być poddany kolejnym procesom przetwórczym.
Regenerat polietylenu HDPE sprawdza się znakomicie, ponieważ w lecie komory nie pochłaniają wilgoci a ponadto jest ona odporna na obciążenia i działanie wysokich temperatur.

Montaż

1. Zasady ogólne
Podstawą zamontowania kratki trawnikowej GUTTAGARDEN jest zawsze projekt techniczny. Warstwowy układ tworzonej nawierzchni obejmuje podłoże naturalne, warstwę nośną, podłoże trawnika oraz obrzeże bądź krawężnik. Jego szkic przedstawiony jest na rys.1.

< – Kratka drogowa polietylenowa

 

< – Podłoże trawnika

< – Warstwa nośna

 

< – Podłoże naturalne

< – Kratka drogowa polietylenowa

 

< – Podłoże

< – Warstwa nośna

 

< – Podłoże naturalne

Rysunek 1. Szkic układu warstwowego nawierzchni z kratką drogową GUTTAGARDEN
a) wypełnienie trawą,
b) wypełnienie kruszywem.

2. Przygotowanie podłoża
Zanim nasz produkt zostanie ułożony na podstawie specyfikacji dostępnej w projekcie technicznym, zweryfikować należy prawidłowość:
– podłoża naturalnego – zagęszczenia i przygotowania,
– warstwy nośnej – jej przygotowania w zgodzie z wykorzystywaną technologią,
– podłoża trawnika,
– obrzeża lub krawężnika – ich odpowiedniego wbudowania.
Przydatność oraz zagęszczenie występującego w danym miejscu podłoża naturalnego ustalane są na podstawie PN-88/B-04481. Zależnie od wybranej technologii związanej z przeznaczeniem kraty trawnikowej GUTTAGARDEN odmienna jest także kontrola jakości wybranych kruszyw oraz warstwy nośnej. Jeśli dla warstwy nośnej wykorzystano tłuczeń kamienny, zastosowanie mają wymagania normy PN-84/S-96023, a w przypadku kruszyw łamanych (technologia stabilizacji mechanicznej) – norma PN-S-06102:1997.
Podczas montażu zaleca się wykorzystanie specjalnych geowłóknin filtracyjno-separacyjnych Guttatex. Eliminują one ryzyko przemieszania się poszczególnych warstw podłoża a także zwiększają szybkość konsolidacji gruntów usprawniając odfiltrowanie wody. Jest to wyjątkowo ważne podczas budowy dojazdów, dróg tymczasowych i stałych, leśnych, boisk, parkingów, wałów czy też nasypów.
Decydując się na wykorzystanie obrzeża lub krawężnika powinno się także zweryfikować jego oparcie na warstwie nośnej.

3. Przygotowanie podłoża
Podłoże trawnika (grubość 0,08 m – 0,10 m) jest przygotowywane jeśli mieszanina obsiewu ma następujący skład:
– piasek (0,5-0,6 mm) – 60 do 80% v/v,
– gleba rodzima bądź ziemia kompostowa – 15 do 35% v/v,
– torf ogrodniczy – 4 do 5% v/v.

4. Montaż kratki drogowej
Produkt GUTTAGARDEN układany jest na warstwie przygotowanego podłoża zgodnie z przygotowanym projektem technicznym. Po ułożeniu może on zostać zasypany ziemią oraz obsiany lub też wypełniony przez trawę z rolki.

5. Wypełnienie
W zależności od przeznaczenia oraz potrzeb jako wypełnienie wykorzystuje się zarówno trawę, jak i kruszywo.

5.1 Wypełnienie trawą
Zasypując komory naszej kraty ziemią ogrodową należy uwzględnić jej naturalną konsolidację w czasie, przy czym proces ten jest wspierany przez równomierne zraszanie powierzchni. Ostatecznie poziom ziemi powinien znajdować się 5 mm pod górną krawędzią kraty. Sianie powinno odbywać się zgodnie z instrukcjami producenta nasion, natomiast istnieje także możliwość ich wcześniejszego wymieszania z ziemią i wypełnienia komór (przy glebie lekkiej). Należy również pamiętać, aby podczas okresu najlepszego wzrostu regularnie ją podlewać i ograniczyć czas parkowania pojazdów.
W przypadku wykorzystania możliwości wwałowania z rolki należy odczekać ok. 3-4 tygodni, podczas których trawa się zakorzenia.
O tak zasianą trawę należy w późniejszym czasie dbać w dokładnie taki sam sposób, jak w przypadku trawników, które podlegają intensywnemu użytkowaniu, co obejmuje regularne podlewanie, nawożenie i inne prace pielęgnacyjne.

5.2 Wypełnienie kruszywem
Krata trawnikowa GUTTAGARDEN może zostać wypełniona grysem frakcji 4/6,3 mm wg PN-B-11112:1996. Możliwe jest także zastosowanie innego wypełnienia odpowiadającego przygotowanemu projektowi technicznemu. Po konsolidacji wykorzystanego kruszywa, jego powierzchnia powinna się znajdować 5 mm poniżej poziomu górnej krawędzi kraty.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

GUTTAGARDEN jest kratą trawnikową produkowaną z wykorzystaniem metody wtryskowej, w której stosuje się specjalny regenerat polietylenu HDPE (jego cechą charakterystyczną jest duża gęstość). Materiał ten pochodzi z recyklingu i może być ponownie wykorzystany w tym samym procesie.

Krata trawnikowa GUTTAGARDEN zielona produkowana jest w wymiarach:

 • 500 mm x 500 mm x 40 mm
 • 560 mm x 380 mm x 30 mm

Projekt kraty trawnikowej GUTTAGARDEN opiera się o specjalny system komór, który tworzy konstrukcję zbliżoną swoją formą do plastra miodu.
Dzięki specjalnym zaczepom łączeniowym poszczególne moduły kraty trawnikowej GUTTAGARDEN współtworzą stabilną (w pionie i poziomie), jednolitą powierzchnię.

REALIZACJE

AKCESORIA

Znacznik parkingowy
Kolor: biały

MATERIAŁY DO POBRANIA