Geowłókniny Guttatex PS

Geowłóknina igłowana, biała, nie tkana, wykonana z pasm włókien poliestrowych. Znajdująca zastosowanie jako warstwa filtracyjna i separacyjna w robotach ziemnych w budownictwie.

guttatexLogo

Geowłóknina igłowana to materiał budowlany używany w różnych zastosowaniach związanych z geotechniką i budownictwem. Poniżej przedstawiono kilka informacji o geowłókninie igłowanej wykonanej z włókien poliestrowych:

 • Skład:
  • Geowłóknina igłowana wykonana jest z pasm włókien poliestrowych, co sprawia, że jest trwała i odporna na warunki środowiskowe. Włókna te są zwykle utrwalane poprzez proces igłowania, co polega na mechanicznym złączeniu włókien przy użyciu igieł.
 • Zastosowanie:
  • Warstwa Filtracyjna: Geowłóknina igłowana może służyć jako warstwa filtracyjna, pozwalając na przepuszczanie wody, jednocześnie zatrzymując drobne cząstki gruntu, co zapobiega erozji i zapewnia stabilność konstrukcji.
  • Warstwa Separacyjna: Służy do separowania różnych warstw materiałów w konstrukcjach geotechnicznych, na przykład separowanie gruntów o różnej granulacji lub separowanie gruntu od materiałów konstrukcyjnych, takich jak kruszywo. Dzięki temu utrzymuje się stabilność i integralność konstrukcji.

OPIS PRODUKTU

Geowłókniny to płaskie geosyntetyki, wykonane z włókien polipropylenowych lub poliestrowych połączonych mechanicznie – w wyniku igłowania, tkania lub zgrzewania.

Mają zastosowanie jako separacja słabego podłoża nasypów w celu poprawy jego stateczności oraz przyspieszenia konsolidacji. Wykonuje się z nich warstwy rozdzielające miedzy gruntami lub kruszywami o różnym uziarnieniu oraz warstwy podkładowe utrzymujące grunt pod geosiatkami, georusztami, geokratami, gabionami, przy budowie wzmocnionych skarp i nasypów. Stosowane są do zabezpieczenia brzegów rzek, ochrony wybrzeży, odzyskiwania lądu oraz przy budowie wałów i zbiorników wodnych. Służą do osłony systemów drenarskich w celu zabezpieczenia ich przed zamuleniem gruntem drobnoziarnistym. Zapewniają długotrwałą ochronę geomembran przy budowie składowisk odpadów, tuneli i zbiorników wodnych.

Ze względu na spełniane przez geowłókniny funkcje oraz obszary inżynierii, w jakich są stosowane, można wyodrębnić kilka zasadniczych grup geowłóknin.

Geowłókniny filtracyjne

Geowłókniny, których główną funkcją jest filtracja, czyli zatrzymanie cząstek stałych przy jednoczesnym swobodnym przepływie wody między dwiema różnymi warstwami gruntów. Stosuje się je głównie do konstrukcji drenów francuskich (drenów kamiennych), owijania rur drenarskich, jako warstwa filtracyjna ograniczająca erozję wewnętrzną w budownictwie wodnym oraz pod gabionami i geokratami.
Funkcje te najlepiej spełniają cienkie geowłókniny o optymalnych wymiarach porów i dużej wodoprzepuszczalności w kierunku prostopadłym do płaszczyzny. Te parametry decydują o występowaniu kolmatacji (zapychania się porów). W wielu przypadkach istotne jest też by miały określone wytrzymałości na rozciąganie.

Geowłókniny filtracyjno – separacyjne

Najszersza grupa geowłóknin spełniająca funkcje separacji i filtracji. Trwale zapobiegają mieszaniu się różnych warstw podłoża, przez co możliwa jest redukcja grubości warstw nośnych w konstrukcjach podbudów oraz wydłużenie ich trwałości. Właściwości filtracyjne geowłóknin pozwalają na znacznie szybszą konsolidacje gruntów poprzez odfiltrowanie wody. Dobór geowłóknin zależny jest od istniejących warunków i potrzebnych efektów.

Główne obszary zastosowań to separacja poszczególnych warstw konstrukcyjnych dróg tymczasowych, dojazdów, dróg leśnych, dróg stałych, lotnik, autostrad, torowisk parkingów, placów składowych, boisk, nasypów, wałów, falochronów i innych konstrukcji ziemnych.

Geowłókiny ochronno – drenażowe

Są to grube geowłókniny o dużej odporności na przebicie oraz zdolności do transmisji wody lub gazów w płaszczyźnie. Mają zastosowanie jako ochrona geomembran oraz drenaż przy budowie zbiorników, składowisk odpadów, placów składowych, tuneli.

Zalety
 • geowłóknina igłowana, biała, nie tkana
 • wykonana 100% z pasm włókien poliestrowych
 • szeroko stosowana jako warstwa filtracyjna i separacyjna w robotach ziemnych w budownictwie.
Zastosowanie

R- Warstwy wzmacniające:

 • wzmacniają dolne warstwy nawierzchni (drogi tymczasowe i place składowe, tymczasowe drogi leśne, rolnicze i wojskowe, drogi osiedlowe, ścieżki rowerowe, boiska sportowe i korty tenisowe, tymczasowe lotniska wojskowe, rolnicze i cywilne, stacje benzynowe)
 • spowalniają deformację nawierzchni dróg i powstawanie kolein
 • wzmacniają grunt
 • jako zbrojenie nasypów
 • jako warstwy podkładowe pod geosiatki lub georuszty

F- Warstwy filtracyjne:

 • zabezpieczają równowagę gruntu przy przeciekaniu wody między poszczególnymi warstwami
  podłoża oraz zatrzymują drobne cząstki materiału nie przeszkadzając przy tym przepływowi wody

S – Warstwy separacyjne:

 • ograniczają przemieszanie warstw gruntu o różnych funkcjach
 • separują podłoże wysadzinowe od warstwy filtracyjnej jako podsypki pod warstwę tłucznia
 • jako osłona przeciwkolmatacyjna drenaży poziomych i pionowych

D – Warstwy odwadniające:

 • odprowadzają wodę z powierzchni podłoża
 • zbieranie opadów atmosferycznych, wody gruntowej i innych cieczy oraz ich przenoszenie w płaszczyźnie geowłókniny
poliprFunkcje

ZAKRES STOSOWANIA

Drogi kolejowe
Roboty ziemne, fundamentowanie i konstrukcje oporowe
Systemy drenażowe
Zabezpieczenie antyerozyjne (ochrona i umocnienia brzegów)
Zbiorniki wodne i zapory
Kanały
Tunele i konstrukcje podziemne
Składowiska odpadów stałych
Zbiorniki odpadów ciekłych

REALIZACJE

MATERIAŁY DO POBRANIA