Geowłókniny

geowloniky bg

Płaskie geosyntetyki, powstające na bazie włókien polipropylenowych bądź poliestrowych zespolonych mechanicznie (techniką igłowania, tkania, zgrzewania) noszą nazwę geowłókniny.

Geowłókniny

Geowłókniny to materiał który pozwala nam utwardzić podłoże. Takie miejsca jak podjazd przed domem, chodnik ogrodowy czy skarpa w ogrodzie to miejsca które mogą wymagać odpowiednie wzmocnienia. Podjazd czy chodnik może się po prostu zapadać a skarpa może zostać podmyta. Dzięki geowłókninie unikniemy takich sytuacji i stworzymy stabilny grunt w naszym otoczeniu.

Geowłóknina to materiał który zaliczamy do grupy syntetyków przepuszczalnych. Produkuje się go z włókien poliestrowych lub polipropylenowych o nieuporządkowanej strukturze. Łączone mogą być one ze sobą na dwa sposoby – mechanicznie lub termicznie. Drugiego rodzaju wyroby cechują się nieco mniejszą wodoprzepuszczalnością. Do zalet geowłókniny zaliczyć można doskonałe właściwości filtracyjne oraz dużą wytrzymałość na rozciąganie, a co za tym idzie – na rozerwanie.

Geowłóknina to rozwiązanie, które od kilkudziesięciu lat jest stosowane w ogrodnictwie oraz budownictwie. Wykorzystuje się ją w systemach drenarskich, gdy zachodzi konieczność odprowadzenia nadmiaru wody, a także pod kostkę brukową, podjazdach garaży czy ścieżkach ogrodowych. Związane jest to z faktem, że stanowi ona doskonały materiał separacyjny oraz stabilizujący podłoże.

Geowłóknina pełni funkcje:

 • Drenażowe – w skuteczny sposób umożliwia systemom drenażowym odprowadzanie nadmiaru wody przy budowie fundamentów, zbiorników, składowisk odpadów czy placów składowych
 • Filtracyjne – ochrania system drenażowy przed zamuleniem i powstrzymuje erozję gruntu wywołaną wodami gruntowymi
 • Separacyjno – filtracyjne – geowłóknina wykorzystywana jest tutaj w miejscach narażonych na znaczne odkształcenia spowodowane dużym osiadaniem podłoża. Skraca ona również czas konsolidacji i stabilizacji gruntu oraz minimalizuje konieczność wymiany podłoża
 • Ochronne – im jest ona grubsza, tym bardziej odporna na przebicie. Dzięki niej możliwa staje się transmisja wody lub gazów w podłożu

Geowłókniny – zastosowanie:

 • separacja podłoża gruntowego pod konstrukcją nawierzchni, podtorza itd.
 • pełnią funkcję warstwy rozdzielającej między gruntami lub kruszywami o różnym uziarnieniu,
 • stosowane są do zabezpieczenia brzegów rzek, przy budowie wałów i zbiorników wodnych,
 • stanowią element pionowych i poziomych drenów geosyntetycznych,
 • służą do osłony systemów drenarskich przed ich zamuleniem gruntem drobnoziarnistym,
 • warstwa poślizgowa pod nawierzchnią betonową,
 • zapewniają długotrwałą ochronę geomembran przed uszkodzeniem przy budowie składowisk odpadów, tuneli i zbiorników wodnych.

Geowłókniny – zalety:

 • elastyczność i możliwość przyjęcia kształtu podłoża (wydłużalność przy zerwaniu powyżej 50%),
 • duża wytrzymałość na rozciąganie, rozdzieranie i wysoka odporność na przebicie (określona wymaganiami),
 • szorstka powierzchnia, która ułatwia współpracę z materiałami budowlanymi oraz gruntem,
 • odporność na działanie takich czynników jak: środowisko naturalne (grzyby, pleśń), kwasy, zasady, paliwa płynne i rozpuszczalniki,
 • wysoka zdolność przepływu wody zarówno w płaszczyźnie pionowej jak i poziomej,
 • brak szkodliwości dla środowiska naturalnego.
Geowłókniny

Zapraszamy do kontaktu