Geowłókniny

GeoWłókniny

Płaskie geosyntetyki, powstające na bazie włókien polipropylenowych bądź poliestrowych zespolonych mechanicznie (techniką igłowania, tkania, zgrzewania) noszą nazwę geowłókniny.

Znajdują zastosowanie przy utwardzeniu słabego podłoża nasypów. Służą do poprawy ich stateczności oraz przyspieszenia konsolidacji. Mogą być wykorzystywane jako warstwa rozdzielająca. Wprowadzane są wówczas między grunt bądź kruszywa (o różnym stopniu uziarnienia). Geowłókniny mogą być wykorzystywane również jako warstwa podkładowa, pozwalająca utrzymać grunt pod geosiatkami, georusztami, geokratami, gabionami. Bardzo często są stosowane do zabezpieczania brzegów rzek a także przy budowie wałów i zbiorników wodnych, tuneli i składowisk odpadów, przy pracach w celu odzyskania lądu i dla ochrony wybrzeży. Znajdują zastosowanie w systemach denarskich. Służą do ochrony przed zamuleniem gruntem drobnoziarnistym.