Wizja

Gutta jest jednym z pierwszych punktów kontaktowych w Europie w zakresie materiałów budowlanych, komponentów i produktów ogrodniczych. Ściśle współpracujemy z marketami budowlanymi i specjalistycznymi sprzedawcami detalicznymi oraz pozyskujemy klientów końcowych innowacyjnymi produktami najwyższej jakości w atrakcyjnej cenie.

Naszą wizją jest bycie jednym z najlepszych w naszej branży

Naszą podstawową kompetencją jest rozwój, produkcja, sprzedaż i dystrybucja materiałów budowlanych, komponentów i produktów ogrodniczych do sklepów z materiałami budowlanymi, wyspecjalizowanego handlu i użytkownika końcowego. Postępująca cyfryzacja zapewnia konsumentom końcowym szeroką bazę danych i informacji, co z kolei wpływa na ich decyzje zakupowe. Dlatego wymagania użytkowników końcowych w zakresie informacji, doradztwa, logistyki i serwisu ulegają ciągłym zmianom. Dlatego już przygotowujemy się do spełnienia tych wymagań. Odpowiedzieliśmy na to wyzwanie, przekształcając nasze procesy, produkty, zakres usług i portfolio komunikacyjne, a także nasze platformy zamówień.

Naszą misją jest

  • opracowywanie innowacyjnych produktów i koncepcji usług zgodnie z wymaganiami rynku oraz ich dystrybucja różnymi kanałami sprzedaży w celu zaspokojenia popytu.
  • uczynić procedury i procesy tak oszczędnymi i wydajnymi, jak to tylko możliwe, aż do dostawy włącznie.
  • rozpoznawać, spełniać i, jeśli to możliwe, wykraczać poza wymagania naszych klientów. Celem naszej działalności jest całkowita satysfakcja klienta.
  • ciągle zwiększać obroty i wzmacniać wartości marki poprzez strategiczną współpracę handlową i partnerstwa.
  • aktywnie przyczyniać się do ochrony środowiska i klimatu poprzez zrównoważone działania i zasobooszczędną produkcję.
  • być rzetelnym pracodawcą dającym możliwość dalszego rozwoju, zapewniając jednocześnie nowoczesne i bezpieczne warunki pracy. Bezpieczeństwo i higiena pracy naszych pracowników ma dla nas szczególne znaczenie.
wizja 2