Folia fundamentowa Guttabeta star

Folia fundamentowa Guttabeta star wykonana została z mocnego tworzywa HDPE. Charakterystyczną cechą produktu jest wykorzystanie gwieździstej geometrii wytłoczeń, dzięki czemu folia fundamentowa odznacza się bardzo wysoką odpornością na ściskanie w porównaniu z tradycyjnie wykorzystywanymi materiałami. Stanowi to rezultat intensywnych prac produkcyjnych, prowadzonych przez technologów marki Gutta Werke. Te szczególne parametry zostały potwierdzone wynikami badań, prowadzonych w renomowanych instytutach badawczych, sprawdzających materiały budowlane. Produkt może wykazać się międzynarodowym zgłoszeniem patentowym (PCT/EP 2006/004647).

guttabetaLogo

FOLIA FUNDAMENTOWA GUTTABET STAR - OPIS PRODUKTU

Guttabeta Star stanowi bardzo dobrą osłonę fundamentów i elementów obiektów, które mają kontakt z gruntem. Produkt należy do grupy folii kubełkowych. Charakterystyczne wytłoczenia tzw. kubełki, w tym modelu odznaczają się dodatkowo gwieździstą geometrią. Wpływa to na zwiększenie odporności produktu przed naporem ziemi. Zagwarantowane są w ten sposób odpowiednie właściwości drenująco-wentylacyjne, co umożliwia odpowiednie odprowadzenie wody i chroni przed uszkodzeniami fundamenty. Opatentowany kształt wytłoczeń dobrze znosi nawet bardzo intensywne naprężenia.

Folia fundamentowa Guttabeta Star – zalety

 • bardzo wytrzymała na ściskanie
 • odporna na uderzenia i pęknięcia, elastyczna
 • bardzo wytrzymała na rozrywanie i wrastanie korzeni
 • odporna na ścieranie i gnicie
 • nie trująca, obojętna dla wody pitnej
 • odporna na działanie chemikaliów
 • odporna na działanie grzybów i bakterii

Folia fundamentowa Guttabeta Star – zastosowanie

 • ochrona ścian fundamentowych
 • ochrona szczelności podmurówek
 • systemy drenażowe
 • warstwy chroniące przed uszkodzeniem i zabrudzeniem
 • podłoże jastrychu, element zielonych dachów
 • osuszanie ścian piwnicznych

Guttabeta Star z uwagi na wysoką odporność na ściskanie dobrze przechwytuje ciśnienie gruntu, które wykorzystuje na rzecz uszczelnienia izolacji pionowej. W tym zakresie wykazuje zdecydowanie lepsze parametry niż rozwiązania konwencjonalne. Produkt może być wykorzystywany również przy układaniu izolacji poziomej, co powoduje wzrost nośności i zwiększa dopuszczalne obciążenie powierzchni.

Folia fundamentowa Guttabeta Star – Ochrona fundamentów
Produkt dedykowany jest przede wszystkim do zastosowania w przypadku bezciśnieniowego odprowadzania wody dyfuzyjnej z murów piwnicznych. Wpływa to na stałe utrzymanie ścian oraz podłoża fundamentów w stanie suchym. Jej zadaniem jest bowiem nie wpuszczenie wody, a jej wypuszczenie. Zmniejsza tym samym ryzyko pojawienia się grzybów i pleśni, zawilgocenia. Folia fundamentowa pełni funkcję dodatkowej warstwy termicznej. HDPE, z którego wykonane został produkt, stanowi idealne rozwiązanie jako materiał izolacyjny w przypadku ochrony fundamentów. Polietylen odznacza się odpornością na rozciąganie, zmienne temperatury, a także na oddziaływanie substancji chemicznych. Montaż membrany nie sprawia trudności. Raz zainstalowane folie zapewniają wysoki poziom zabezpieczenia na lata.

Folia fundamentowa Guttabeta Star – Drenaż
W zakresie prawidłowej ochrony fundamentów istotne znaczenie ma stworzenie właściwego drenażu, odprowadzającego wodę opadową oraz gruntową. Jego przygotowanie jest zasadne, jeśli istnieje możliwość odprowadzenia wody zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (Uwaga: Nie można odprowadzać jej do kanalizacji bytowo-gospodarczej). Odradza się przygotowanie drenażu przy przepuszczalnym gruncie, gdy poziom wody gruntowej znajduje się kilka metrów poniżej poziomu terenu.

Skuteczne wsparcie dla drenażu fundamentów stanowi produkt Guttabeta Star. Dzięki zastosowaniu prezentowanej folii obiekt posiada wysoki stopień ochrony. Produkt zamontowany kubełkami do ściany zabezpiecza ją przed wnikaniem wody gruntowej w mury. Właściwości materiału pozwalają na odprowadzenie do drenażu nawet dużej ilości wody. Ponadto folie chronią kanały drenażowe przed zaszlamowaniem. Materiał zabezpiecza przed powierzchniowymi drganiami i tym samym zminimalizuje ich szkodliwy wpływ na konstrukcje i szczelność fundamentów.

Folia fundamentowa Guttabeta Star – Wentylacja
Prawidłowo ułożone produkty gwarantują optymalną wentylację gruntu. Jest to wynik specjalnej konstrukcji folii – około 1860 kubełków na metr kwadratowy wraz z objętością powietrza (5l/m2) między wypustkami przyczynia się do powstawania kanałów powietrznych. Zapewnia to optymalne warunki dla przepływu powietrza. Zapobiega pojawianiu się wilgoci na ścianie i chroni ją przed wilgocią z gruntu. Specjalna struktura kubełkowa umożliwia odprowadzenie wody, która znalazła się miejscu w sposób naturalny podczas prac budowlanych.

Folia fundamentowa Guttabeta Star – Warstwa wyrównawcza
Produkt Guttabeta Star wykorzystywany jest nie tylko jako folia fundamentowa do ochrony przed wilgocią. Zastępuje warstwy izolacyjne tradycyjne przy wylewaniu posadzek. Stanowi alternatywę dla tzw. chudego betonu. Tworzy trwałą warstwę wyrównawczą, a także chroni przed wyciekaniem do gruntu materiału tworzącego posadzkę. Ponadto materiał wzmacnia podłoże, tworząc powierzchnię lepiej przygotowaną do dalszych prac i stanowi dodatkową warstwę termiczną. Optymalna grubość foli zapewnia jej wykorzystanie przy większości zastosowań jako warstwa wyrównawcza. Skutecznie eliminuje nierówności, zwiększając parametry i poprawiając tolerancję podłoża.

FOLIA FUNDAMENTOWA GUTTABET STAR - SPECYFIKACJA TECHNICZNA

guttabeta Star 400

 • Materiał – HDPE
 • Kolor – czarny
 • Wytrzymałość na ściskanie – ok. 250kN/m2 (25t/m2)
 • Wysokość wytłoczeń – ok. 7mm
 • Ilość wytłoczeń – ok. 1860 szt./m2
 • Obj. powierzchni pomiędzy wytłoczeniami -ok. 5,01/m2
 • Zdolność odprowadzania wody -ok. 4,6 l/s/m (16600 l/h/m)
 • Odporność termiczna — 40°C do + 80°C
 • Klasa przeciwogniowa -B 2 DIN 4102

Guttabeta Star – Materiał

Wysoką wytrzymałość na ściskanie izolacja pionowa guttabeta Star zawdzięcza specjalnemu gwiaździstemu kształtowi wytłoczeń, który usztywnia “kubełki” i lepiej przyjmuje naprężenia. W ten sposób tworzywo sztuczne HDPE uzyskuje szczególnie wysoką mechaniczną obciążalność, ponad dwukrotnie wyższą od tradycyjnych folii kubełkowych z HDPE.

Jakość potwierdzona certyfikatami CE. Izolacje guttabeta Star odpowiadają wymaganiom europejskiej normy PN-EN 13967.

Guttabeta Star – Montaż

Montaż jako ochrona fundamentów:

 • Tynki uszczelniające, masy uszczelniające lub powłoki bitumiczne muszą być suche i odporne na ściskanie.
 • Górny punkt montażu tworzy górną krawędź muru fundamentowego, ok 10 cm nad powłoką uszczelniającą.
 • Dolny punkt montażu znajduje się powyżej rury drenażowej.
 • Montaż następuje bezpośrednio z rolki. Z reguły izolacje fundamentów guttabeta Star powinno się montować poziomo. Należy przy tym zwrócić uwagę, aby wytłoczenia były skierowane do ściany.
 • Możliwy jest również montaż pionowy.
 • Przy dokładaniu nowych rolek należy zastosować 20 cm zakład. Jeśli to konieczne, można stworzyć szczelne połączenie pomiędzy foliami za pomocą dwustronnie klejącej taśmy butylowej.
 • Otwory pod rury oraz okna wycina się za pomocą noża (hakowego).
 • Izolacje guttabeta Star mocuje się za pomocą gwoździ na krawędzi (w pasie bez wytłoczeń). Jeśli dodatkowo mocowanie musi nastąpić przez kubełki, to należy zastosować dyble montażowe, które zapobiegają wyrywaniu kubełków.
 • Jako zakończenie górnej krawędzi należy zastosować profil guttabeta.

FOLIA FUNDAMENTOWA GUTTABET STAR - REALIZACJE

FOLIA FUNDAMENTOWA GUTTABET STAR - AKCESORIA

FOLIA FUNDAMENTOWA GUTTABET STAR -

Profil guttabeta
do zamykania górnej krawędzi izolacji w „zerze “ gruntu
długość: 2000 mm
szerokość: 80 mm
wysokość: 15 mm

FOLIA FUNDAMENTOWA GUTTABET STAR -

Podkładka guttabeta
do mocowania izolacji w pionie lub na płaszczyźnie przy użyciu gwoździ stalowych
Średnica górna: 7 mm
Średnica dolna: 16 mm
Średnica wiertła: o 3 mm

FOLIA FUNDAMENTOWA GUTTABET STAR -

Dybel guttabeta
przeznaczony do montażu izolacji w pasie bez wytłoczeń.
Długość: 80 mm
Średnica główki: o 53 mm
Trzpień: o 8 mm

FOLIA FUNDAMENTOWA GUTTABET STAR -

Taśma butylowa, szara
przeznaczona do klejenia zakładów (opcjonalnie)
Długość: 25 m
Szerokość: 15 mm

MATERIAŁY DO POBRANIA