Kontakt

Gutta Polska Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 9
62-200 Gniezno woj.wielkopolskie
telefony kontaktowe
(48) 61 428 20 64
(48) 61 428 20 65
(48) 61 428 20 66
numer fax
(48) 61 428 20 67

Geomembrany


Innowacyjny produkt, jakim są geomembrany, stanowi nową jakość w uszczelnianiu, separacji oraz drenażu. Służy przede wszystkim zabezpieczeniu elementów obiektów, mających kontakt z gruntem. Ponadto stanowi alternatywę dla folii fundamentowych. Może być wykorzystany do zabezpieczenia ścian oporowych, tuneli komunikacyjnych, korpusów drogowych, rowów odwadniających. Chroni także podłoża przed zanieczyszczeniami środowiskowymi.

Geomembrana powstaje na bazie wysokiej jakości materiałów, wykorzystując wyjątkowe cechy geowłókniny ze strukturą kubełkową. Połączenie tych właściwości zwiększa funkcjonalność materiału. Surowce zastosowane przy produkcji zapewniają wytrzymałość mechaniczną oraz odporność na czynniki atmosferyczne. Dodatkowym atutem produktów jest łatwość ich montażu. Stosunkowo elastyczna powierzchnia posiada dość duży zakres tolerancji w zakresie dostosowania do podłoży nierównomiernych.


Guttabeta drain
Guttabeta drain
Geomembrany i geokompozyty zabezpieczające części budowli pozostające w kontakcie z gruntem.
czytaj więcej...
guttabeta 600
guttabeta 600
Geomembrany i geokompozyty zabezpieczające części budowli pozostające w kontakcie z gruntem.
czytaj więcej...
Izolacja guttabeta T20
Izolacja guttabeta T20
Geomembrany i geokompozyty zabezpieczające części budowli pozostające w kontakcie z gruntem...
czytaj więcej...