Kontakt

Gutta Polska Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 9
62-200 Gniezno woj.wielkopolskie
telefony kontaktowe
(48) 61 428 20 64
(48) 61 428 20 65
(48) 61 428 20 66
numer fax
(48) 61 428 20 67

Folie wysokoparoprzepuszczalne


guttafol DO 121 S
guttafol DO 121 S

 
Trójwarstwowa wysoko paroprzepuszczalna membrana dachowa – na wszystkie niewentylowane konstrukcje dachowe z izolacją termiczną i akustyczną.

Zalety
 • wysoka paroprzepuszczalność
 • wysoka dyfuzyjność a jednocześnie wodoszczelność
 • umożliwia wypełnienie całej przestrzeni między krokwiami materiałem termoizolacyjnym bez tworzenia dodatkowych szczelin wentylacyjnych

 

Zastosowanie
 • dachy niewentylowane
 • nadbudówki
 • przy pełnokrokwiowej izolacji
 • przy pełnokrokwiowej izolacji z pełnym deskowaniem

Mata dachowa guttafol DO 95S została opracowana z myślą o wszystkich niewentylowanych spadzistych konstrukcjach dachowych do bezpośredniego układania na deskowaniu bądź termoizolacji.

Składa się z uszlachetnionej włókniny polipropylenowej oraz powłoki gwarantującej wysoką dyfuzyjność
a jednocześnie wodoszczelność. Obie warstwy zabezpiecza od spodu  film ochronny. Membrany guttafol DO należy układać włókniną “do góry”.

 

Montaż

 
 1. Układanie dachowych mat budowlanych guttafol DO należy rozpoczynać od dołu (poczynając od podłożenia dol­nej krawędzi maty pod blachę okapową) równolegle do oka­pu, z możliwie nieznacznym naprężeniem.
 2. Przy nachyleniu dachu poniżej 22° poszczególne pasy maty dachowej należy nakładać na siebie na szerokości nie mniej­szej niż 20 cm i ewentualnie uszczelnić taśmą montażową.
 3. Wszystkie rodzaje dachowych mat budowlanych guttafol DO mocuje się prowizorycznie zszywkami i natychmiast mocuje się od góry kontrłatą.
 4. Zakłady pionowe dachowych mat budowlanych guttafol DO wykonuje się na krokwiach i uszczelnia taśmą montażową.

  Uwaga:
  Układanie dachowej maty guttafol DO bez mocowania kontrłatami można przeprowadzać wyłącznie na własne ryzyko!
  Kontrłaty powiększają szczelinę wentylacyjną między osta­tecznym pokryciem a matą dachową co znacznie poprawia wentylację dachu.

 5. Wycięcia przy wszelkiego rodzaju przepustach dachowych (np.: wywietrzniki, okna dachowe, kominy itp.) należy wyko­nywać możliwie małe, jak najdokładniej dopasowane, o wy­cięciu trapezowym; górne i dolne części maty należy tak przy­mocować, aby nie przedostała się woda. Należy ukształtować z maty rynny.
 6. Do uzupełniania powierzchniowych  uszkodzeń wszystkich rodzajów dachowych mat budowlanych guttafol DO należy używać odpowiednio wyciętych kawałków z oryginalnej maty i uszczelnić taśmą montażową.
 7. Aby uniknąć uszkodzeń wynikających z działania promieni ultrafioletowych, membrany guttafol DO muszą zostać zabudo­wane przed upływem 3-miesięcy od daty montażu.
 8. Powierzchnie maty, które zostały uszkodzone pod wpływem działania promieni ultrafioletowych należy natychmiast wymie­nić. Dachowe maty guttafol DO nie stanowią awaryjnego pokrycia dachowego. Materiał nie może pełnić roli ostateczne­go pokrycia dachowego.
 9. Izolacja termiczna może być układana na pełnej wysokości krokwi bez potrzeby tworzenia dodatkowych szczelin wenty­lacyjnych.
 10. Mata dachowa guttafol DO może przykrywać kalenicę.

Guttafol DO 121 S 

 


Dachy niewentylowane przy pełnokrokwiowej izolacji z pełnym deskowaniem – rys.1


Dachy niewentylowane przy pełnokrokwiowej izolacji – rys.2

Kontakt z termoizolacją

Nadbudowy na dachu

Kalenica zamknięta

Odprowadzanie kondensatu

Okap« Wróć