Kontakt

Gutta Polska Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 9
62-200 Gniezno woj.wielkopolskie
telefony kontaktowe
(48) 61 428 20 64
(48) 61 428 20 65
(48) 61 428 20 66
numer fax
(48) 61 428 20 67

Folie wstępnego krycia


Guttafol N 90
Guttafol N 90
Paroprzepuszczalną folie dachowe wstępnego krycia, przeznaczone na wentylowane konstrukcje dachowe.

Zalety
 • dzięki mikroperforacji są przepuszczalne dla pary wodnej
 • zapobiegają przedostawaniu się wilgoci, kurzu i sadzy
 • posiada właściwości tłumienia ognia
 • wysoka wytrzymałość na rozerwanie dzięki gęstemu zbrojeniu
 • produkt doskonały ekologicznie

 

Zastosowanie
 • konstrukcje dachowe wentylowane z termoizolacją bez deskowania
 • konstrukcje dachowe wentylowane bez termoizolacji bez deskowania

 

Dachowa mata budowlana guttafol N jest przepuszczalna dla pary wodnej i przeznaczona jest pod pokrycia dachowe. Stanowi optymalne rozwiązanie dla wentylowanych konstrukcji dachowych zarówno z izolacją termiczną jak i bez izolacji termicznej.

Nie ma znaczenia, czy planujemy przytulne mieszkanie na poddaszu, czy też jedynie czystą i suchą przestrzeń pod zwieńczeniem, dachowe maty budowlane guttafol N, przepuszczalne dla pary wodnej, stanowią w każdym przypadku perfekcyjne, profesjonalne rozwiązanie doskonałej konstrukcji budowlanej!

Struktura

• powłoka LDPE
• zbrojenie PP
• powłoka LDPE nierozprzestrzeniająca ognia

Montaż

 1. Układanie folii dachowych guttafol N należy rozpoczynać od dołu (poczynając od podłożenia dolnej krawędzi folii pod blachę okapową) równolegle do okapu, z możliwie nieznacznym naprężeniem.
 2. Przy nachyleniu dachu poniżej 22° poszczególne pasy folii dachowej należy nakładać na siebie na szerokości nie mniejszej niż 20 cm i ewentualnie uszczelnić taśmą butylową lub montażową.
 3. Wszystkie rodzaje folii dachowych guttafol N mocuje się prowizorycznie papiakiem lub zszywką i natychmiast mocuje się od góry kontrłatą. Układanie folii dachowej bez mocowania kontrłatami  można przeprowadzać wyłącznie na własne ryzyko!
 4. Zakłady pionowe folii dachowych guttafol Nwykonuje się na krokwiach i uszczelnia taśmą montażową Unimont.
 5. Wycięcia przy wszelkiego rodzaju przepustach dachowych (np. : wywietrzniki, okna dachowe, kominy itp.) należy wykonywać możliwie małe, jak najdokładniej dopasowane, o wycięciu trapezo­wym; górne i dolne części folii należy tak przymocować, aby nie przedostała się woda. Należy ukształtować z folii rynny.
 6. Do uzupełniania powierzchniowych uszkodzeń wszystkich rodza­jów folii    dachowych guttafol N  należy używać odpowiednio wyciętych kawałków z oryginalnej folii i uszczelnić taśmą montażową.
 7. Aby uniknąć uszkodzeń   folii d achowych   wynikających z działania promieni ultrafioletowych, końcowe pokrycie dachu musi zostać wykonane w terminie zgodnym z zaleceniami producenta.
 8. Powierzchnie folii, które zostały uszkodzone  pod wpływem działania promieni ultrafioletowych należy natychmiast wymienić. Folie dachowe guttafol N nie stanowią awaryjnego pokrycia dachowego. Materiał nie może pełnić roli ostatecznego pokrycia dachowego.
 9. W przypadku dachów wentylowanych należy zawsze zwracać uwagę, aby:
  - w obszarze okapu znajdowały się otwory wentylacyjne z elementów okapowych
  - przy   zastosowaniu   izolacji   termicznej   zachować   szczeliny wentylacyjne min. 2 cm np.: pomiędzy folię dachową względnie deskowaniem,  a warstwą termoizolacji.
  - górna krawędź folii musi być ułożona w odległości 5 cm od kalenicy w celu umożliwienia wentylacyjnego ruchu powietrza. Kalenica w żadnym przypadku nie może być przykryta folią.

   

Rys.1 Konstrukcje dachowe wentylowane z termoizolacją bez deskowania


Rys.2 Konstrukcje dachowe wentylowane bez termoizolacji, bez deskowania

Nadbudowy na dachu

Kalenica otwarta

Odprowadzanie kondensatu

Przepusty dachowe

Okap« Wróć